Lia Schrier

06-12362256
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Uitvaart regelen

Wat te doen

Als iemand is overleden, dan staat de tijd stil. En soms is het goed dat letterlijk te doen. Stil zijn, rust nemen, tijd voor afscheid…

Op het door u gewenste tijdstip neemt u contact op met de (huis)arts. In een ziekenhuis of zorginstelling wordt u voorgelicht over wat er gebeurt. Daarna kunt u met Charon Hollands Kroon bellen. We spreken af wanneer we komen en hebben misschien al vragen over de verzorging en het opbaren. Ook daarvoor geldt: er is meestal alle tijd… Wij nemen u mee in alle stappen die gezet moeten worden.

Verzorgen en opbaren

De laatste zorg geven, het kan zo mooi zijn dat zelf te doen of er bij te zijn. Natuurlijk alleen als ú dat wilt. In ieder geval ben ik er voor u, met mijn aandacht en ervaring. Vaak merk ik dat naasten, door mee te helpen met de verzorging en het kleden, nog bewuster worden van het feit dat iemand is overleden.

U kunt veel keuzes maken, ook over de duurzaamheid van de kleding.

Als het mogelijk is, dan is het fijn om iemand thuis op te baren. De vertrouwde omgeving met eigen spulletjes – het kan ook de werkkamer van iemand zijn, of zelfs de garage – die het mogelijk maakt afscheid te nemen zoals ú het wilt. Ik merk ook steeds weer dat dit heel belangrijk is voor kleine kinderen, ze kunnen op hun tijd dichtbij zijn.

Naast de thuisopbaring, is het ook mogelijk iemand naar een uitvaartcentrum te brengen, bijvoorbeeld naar een familiekamer, ook wel 24-uurskamer genoemd. U krijgt een eigen sleutel en kunt daar zijn wanneer u wilt.

Gesprekken

En dan gaan we om tafel en werken we met elkaar toe naar de uitvaart. Natuurlijk is het belangrijk of het een begrafenis of crematie wordt, maar in feite is dat maar een klein onderdeel van de uitvaart. Met elkaar bespreken we welke sfeer de dag mag hebben, hoe past die bij hoe uw dierbare leefde? Hoe wilt u dat terugzien? U heeft uw wensen, ik bied de mogelijkheden die er zijn. Misschien komt u dan wel op ideeën waar u nooit zelf aan heeft gedacht.

Zo licht ik voor over mogelijk andere locaties. Vertel ik u over kisten of een baar, van hout, wilgenteen, rotan of zelfs karton. Denk ik mee over duurzame keuzes. Kijken we met elkaar naar mogelijke rituelen en hoe er plek is voor ieders eigenheid. Daarin heb ik ook oog voor familierelaties en ga ik het aan om dingen bespreekbaar te maken, óók met de kinderen.

Elke dag kom ik even langs. Stap voor stap geven we invulling aan het afscheid. Ik bewaak het proces en weet wat er moet gebeuren. En uiteindelijk staat alles op papier in een draaiboek dat als basis dient, met ruimte voor wat er is.

De uitvaart

Alles wat besproken is, uitgewerkt in het draaiboek, leidt tot een dag zoals die door ú gewenst is. Ik ben er, op de achtergrond wanneer dat mogelijk is en op de voorgrond wanneer dat gewenst is. Ik neem u mee op die dag en zorg voor alle voorwaarden.

Van de meeste mensen hoor ik dat ze willen dat de uitvaart iemands leven weerspiegelt: zo heb ik geleefd en zo wil ik herinnerd worden.

Samen met u heb ik gewerkt aan een afscheid dat u voor ogen had.

Nazorg en rouw

En na de uitvaart komt de tijd dat alles anders is. Dat alles anders blijft…, de ander is er immers niet meer.

Ik kom bij u op nagesprek, geef u de factuur en kijk met u terug op de uitvaart. Ook bespreken we wat er nog gewenst is, dat kan een monument of bedankkaartje zijn. Als ik merk dat er méér nodig is, dan kan ik u in contact brengen met professionals die u bijvoorbeeld kunnen bijstaan in de afhandeling van de nalatenschap

Elke keer weer merk ik dat mijn eigen verlieservaringen mij een rijker mens hebben gemaakt. Ik weet wat zich kan aandienen in rouw, ik zie de universele én unieke ervaringen daarin. Het leerde mij met verwondering en zónder veroordeling te kijken naar wat er is.

Ik weet dat ieder zijn of haar eigen weg moet vinden en ik hoop dat een waardig afscheid helpt om verder te kunnen gaan.

Voorgesprek

Misschien zijn er redenen om al wensen voor de uitvaart te bespreken. Bijvoorbeeld omdat u – of iemand in uw nabije omgeving – ziek is. Maar ook kloppen mensen bij ons aan die hun uitvaart bij gezond leven willen regelen. Veel mensen zeggen: ‘Ik ben nog niet van plan dood te gaan’. Helaas kan de dood ons overvallen of gebeurt er iets waardoor we niet meer in staat zijn om helder na te denken. Dan kan het rust geven dat de wensen vastgelegd zijn. Ik merk dat mensen het leven meer omarmen door stil te staan bij de dood. Charon Hollands Kroon biedt u de mogelijkheid wensen te bespreken en mogelijk vast te leggen in het ‘Mijn leven en stervenboekje’. U kunt het bij mij aanvragen.

Bij overlijden bel 06-12362256.
(Dag en nacht bereikbaar)